Reglement

Algemeen wedstrijdreglement Autocross De Knipe aanvang 12.00 uur

Deelnemers voor 11 uur aanwezig !!

1. Ieder rijdt voor eigen risico, het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen/schade die rijders of anderen overkomen voor, tijdens of na de wedstrijd!

2. Aanwijzingen van politie, jury, bestuur en medewerkers dienen stipt te worden opgevolgd. Een ieder betreedt het terrein op eigen risico.

3. Bij een gering aantal bezoekers is de organisatie genoodzaakt het prijzengeld aan te passen.

4.  “De Regiocup”

* Wat is de regiocup? 

Kampioenschap verreden over vier verschillende wedstrijden.

* Door wie wordt dit kampioenschap georganiseerd?

A.C.T.O. Aengwirden , A.C.C. De Knipe, V.V.V. Oldeholtpade en Drentse Autocross Club.

* Waarom nu dit Kampioenschap?

Alle vier bovengenoemde clubs hebben de laatste jaren te maken met een teruglopende deelname in de regioklasse, hierdoor is nu besloten om de handen ineen te slaan om zo weer aantrekkelijke  wedstrijden te organiseren voor zowel rijders als publiek.

* Waar worden deze wedstrijden gehouden?

Luinjeberd, Oldeholtpade, Zuidwolde (Drenthe) en De Knipe, de prijsuitreiking vindt plaats in cafe “de knyp”na afloop van de wedstrijd verreden in De Knipe.

* Wat valt er te verdienen voor de eerste drie plaatsen aan het einde van het kampioenschap?

Uiteraard bekers voor de eerste drie, maar ook een goed gevulde prijzenpot. Voor de winnaar een bedrag van € 250,- “belastingvrij”, voor de tweede plaats € 200,- en voor de derde plaats € 150,-.

* Zijn er nog dagprijzen te winnen?

Ja deze zijn er zeker,  per wedstrijd zijn de volgende prijzen te winnen;  

1ste plaats € 140,- , 2de plaats € 80,- , derde plaats  € 50,- , vierde plaats € 30,- , vijfde plaats € 15,-.

* Hoe werkt de puntentelling van het kampioenschap?

Kampioenschapspunten behaal je alleen als je in de finale mag starten. Punten voor de nummers 1 t/m 15 in de finale 

 Plaats Punten

1e 27      6e 16      11e 8     

 

2e 24      7e 14      12e 7     

 

3e 22      8e 12      13e 6       

 

4e 20     9e 10     14e 5        

 

5e 18      10e 9      15e 4

 

* Wie kan er  aan de regiocup deelnemen?

Als je woonachtig bent in de volgende genoemde gemeenten kun je deelnemen aan de regiocup. gemeente Fryske Marren, gemeente Heerenveen, gemeente Oostellingwerf, gemeente Opsterland, gemeente Weststellingwerf, gemeente Steenwijkerland, gemeente de Wolden en gemeente Hoogeveen.

* Hoeveel bedraagt de inschrijving?

De inschrijving voor het totaal van vier wedstrijden bedraagt € 60,-. Let op, een geldige rijderlicentie is noodzakelijk om deel te nemen.

* Tot wanneer kan ik mij opgeven voor de regiocup?

Je kunt je opgeven tot en met 17 mei 2020, ook ’s ochtends voor aanvang van de wedstrijd in Oldeholtpade aan de kassa kun je je nog inschrijven en dezelfde dag deel nemen aan de regiocup mits het verschuldigde bedrag voor deelname is voldaan.

* Waar kan ik mij opgeven voor de regiocup?

Dat kan hier 

* Is het dan nog steeds mogelijk om aan 1 enkele wedstrijd deel te nemen?

Ja, het is mogelijk deel te nemen aan 1 wedstrijd en kans te maken op de dagprijzen, deelname bedraagt € 20,- per wedstrijd maar deelname aan de regiocup is uitgesloten.

* Waar moet het voertuig aan voldoen om deel te nemen aan de regiocup?

Zie hiervoor onderstaand technisch reglement regiocup.

                                                                         

Regiocup reglement.

Uitgangspunt voor het reglement van de regiocup is het divisie-V reglement van de KNAF met hierop enkele aanpassingen om deze klasse zo betaalbaar en eerlijk mogelijk te houden.

Van belang voor elke deelnemer zijn de volgende hoofdstukken van reglement autocross zoals gepubliceerd op de website van de KNAF. Ga hiervoor naar www.knaf.nl/reglementen/autocross


1. Algemeen Reglement Sectie Autocross 2020
2. Reglement Nederlands Kampioenschap 2020
3 Algemeen Veiligheids- en Technisch Reglement
4 Productieauto Veiligheids- en Technisch Reglement


Let wel!!!

A1.5    Elke persoon of groep van personen die een wedstrijd organiseert of er aan deelneemt, wordt geacht:

  • bekend te zijn met de statuten en reglementen van de FIA, de CSI en haar Annexes en de nationale reglementen;
  • zich zonder beperking te onderwerpen aan de reglementen en beslissingen van het sportieve gezag alsmede aan de gevolgen van die beslissingen.

 

DEFINITIE DIVISIE V C1.2 Divisie V = Voorwiel aandrijving. 

▪ Onder Divisie V wordt verstaan dat het type auto door de fabrikant standaard en in normale serieproductie geleverd moet zijn en aan de Nederlandse wettelijke bepalingen (RDW) heeft voldaan.

Uitzondering op het reglement divisie-V zijn als volgt:

1)      De motor, versnellingsbak evenals de codes, en carrosserie dienen standaard te zijn uitgevoerd. De ECU, kabelboom en toerental zijn vrij.

2)      4x4 en achterwiel aangedreven voertuigen zijn niet toegestaan.

3)      Schokdempers/veerpoten en veren moeten uiterlijk gelijk zijn als origineel en zowel de veer als de demping mogen niet verstelbaar zijn. 

4)      Alleen autobanden zijn toegestaan. Dit zijn E-keur autobanden (geen rallybanden) met een maximale profieldikte van 10mm zijn toegestaan. Niet toegestaan is het gebruik van blok- noppenbanden. Onder blok- of noppenband wordt verstaan een band waar al dan niet middels vulkaniseren een fabrieksmatig vervaardigd blok- of noppenprofiel op is aangebracht.

5)      Beatlock velgen en elke vorm van bewerking aan een velg is niet toegestaan.

Waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.

Hieronder het klasse reglement voor de regiocup, houd bij het bouwen van je auto ook goed het  Veiligheids- en Technisch Reglement - Sectie Autocross 2020 CARROSSERIE auto’s   erbij zodat het deelnemende voertuig voldoet aan de voorgeschreven reglementen.

 

KLASSEREGLEMENT - REGICUP

C8.1  Toegelaten worden alleen die deelnemende voertuigen voorwiel aangedreven die direct en zonder aanpassingen voldoen aan artikel 8. De rijder moet aan kunnen tonen door middel van de originele fabrieksdocumentatie en/of de originele autodocumenten dat de auto door de fabrikant standaard en in normale serieproductie geleverd is, en aan de Nederlandse wettelijke bepalingen (RDW) voldeed. De rijder moet op verzoek van de technische commissie de originele documenten overhandigen voor nader onderzoek.  Er worden alleen auto’s toegelaten, die door de officiële Nederlandse importeur standaard en in normale serie geleverd zijn, met een minimum registratie van 50 stuks (met betrekking tot merk, model en type).

C8.2  Een geoorloofde wijziging mag nooit een niet geoorloofde wijziging tot gevolg hebben.

C8.3  De rijder moet aan nemen dat uitsluitend een specifiek benoemde toegestane wijziging geoorloofd is en alle andere wijzigingen verboden zijn. 

C8.4  Wanneer in deze klassen wordt deelgenomen met een voertuig dat niet reglementair is, kan de rijder/inschrijver verplicht worden in een andere klasse deel te nemen.

C8.5  Alle niet speciaal in dit reglement genoemde delen of onderdelen moeten standaard en onbewerkt blijven

MOTOR

C8.6 De maximale cilinderinhoud mag niet meer dan 2000 cc bedragen. Motor moet uiterlijk en inwendig gelijk zijn als origineel. Uitlaatkanaal en uitlaatspruitstuk moet origineel en onbewerkt blijven. Inlaatkanaal en het inlaatspruitstuk tot en met de gasklep moet origineel en onbewerkt blijven.

C8.7  De motor moet op de originele plaats aangebracht worden middels de originele bevestigingen. Het is toegestaan de motorophanging te verstevigen. 

C8.8 De oliehuishouding van de motor moet standaard zijn, maar mag aangevuld worden met een oliekoeler. 

C8.9 Het uitlaatsysteem is vrij na het standaard uitlaatspruitstuk en  moet zich onder de auto bevinden met minimaal 1 demper en tot voorbij de achteras reiken.

C8.10 Het lucht inlaatsysteem is vrij tot het standaard gasklephuis. Lucht inlaatsysteem moet zich bevinden binnen het motor compartiment. Drive bij wire mag aangepast worden door conventionele gaskabel.

C8.11 De startmotor moet altijd aanwezig zijn en op elk moment in werking gesteld kunnen worden.

C8.12  De ECU, kabelboom en toerental zijn vrij. Brandstofpomp en brandstofdruk regelaar zijn vrij, mits de brandstofdruk in het systeem gelijk is aan de fabrieksopgave behorend bij de betreffende motor. 

C8.13 Motor inclusief cilinder inhoud en versnellingsbak moeten bij de originele carrosserie horen. Het originele motornummer/code en het versnellingsbaknummer/code moeten duidelijk zichtbaar zijn. Deze nummers mogen op geen enkele wijze gewijzigd en/of verwijderd worden.

C8.14 De versnellingsbak, differentieel en het schakelmechanisme moeten origineel en standaard zijn en bij de carrosserie horen, er is geen enkele vorm van een sper toegestaan.

C8.15 De koppelingsplaat en drukgroep zijn vrij, het aantal koppelingsplaten mag niet meer als origineel zijn. 

CARROSSERIE/WIELOPHANGING/ STUURINRICHTING/KOELING

C8.16 Van de gehele spatbordrand bij de voorspatborden mag niet meer dan 5 cm worden weggehaald. Dit mag ook maximaal bij de voorbumper weggehaald worden. Spatbord en spatbordrandverstevigingen zijn niet toegestaan.

C8.17  Het is toegestaan de originele achteras, draagarmen en wielophanging punten te verstevigen 

C8.18  Stuurhuis  moet origineel zijn. Servopomp en slangen mogen worden verwijdert, maar spoorstangen zijn vrij. Stuur en stuurstang en de overbrenging is vrij met in achtneming van art 3.8 van het veiligheids-en technische reglement. Wielophangingspunten en wielbasis moet origineel zijn.

C8.19  Schokdempers/veerpoten en veren moeten uiterlijk gelijk zijn als origineel en zowel de veer als de demping mogen niet verstelbaar zijn. 

C8.19 Spiegels: buitenspiegels zijn niet toegestaan.

C8.20 Cabriolet is niet toegestaan. Alleen toegestaan zijn: deelnemende voertuigen die geleverd worden als coach, sedan en coupé. OVERIGE

C8.21 Banden en velgen mogen onder geen beding buiten de carrosserie uit steken.  Alleen autobanden zijn toegestaan. Dit zijn E-keur autobanden (geen rallybanden) met een maximale profieldikte van 10mm zijn toegestaan. Niet toegestaan is het gebruik van blok- noppenbanden. Onder blok- of noppenband wordt verstaan een band waar al dan niet middels vulkaniseren een fabrieksmatig vervaardigd blok- of noppenprofiel op is aangebracht.

Beatlock velgen en elke vorm van bewerking aan een velg is niet toegestaan.

C8.22  Remsysteem mag aangepast worden, dat wil zeggen: remleidingen zijn vrij, ABS systeem mag verwijderd worden en type remmen mogen aangepast worden. De remmen dienen wel bij het type carrosserie te horen.

 

Voor reglementen raadpleeg: www.knaf.nl